Istruttrice di: Burlesque.

Istruttrice di: Recitazione.

Istruttrice di: Recitazione (sede: Savignano)

Istruttrice di: Danza (sede: Savignano)

Istruttrice di: Danza Irlandese.

Istruttore di: Country.

Istruttore di: Tango.

Istruttore di: Flamenco.

Istruttrice di: Danza Classica e Contemporanea.

Istruttrice di: Hip Hop.